Danh mục

Support (7)

Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật phần mêm - website

TravelMaster (2)

Chia sẻ các thông tin liên quan đến phần mềm Quản trị Du Lịch TravelMaster

website (2)

Đánh giá giá trị phần mềm và webiste

Bài viết nổi bật nhất

 Thay đổi phương thức truy cập hệ thống quản trị website

Để đảm bảo quyền lợi cũng như bảo mật cao trong vận hành truy cập hệ thống CGI, hiện tại VIETISO...

 Lỗi truy cập khi chưa tích hợp giao thức SSL

SSL (Secure Sockets Layer) là công nghệ mã hóa trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy tính cá...

 Cách thức truy cập hệ thống TravelMaster Demo

Để đảm bảo quyền lợi cũng như bảo mật cao trong vận hành truy cập hệ thống TravelMaster, hiện tại...

 Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ kiểm tra nhanh

Để hiệu quả trong việc triển khai quản trị hệ thống kỹ thuật. Chúng tôi đưa ra Option mới nhằm...

 Hướng dẫn cấu hình Outlook để nhận và gửi mail

Có 02 cách để thiết lập outlook ngay trong máy tính của bạnNếu máy tính không cài đặt Microsoft...