Hosting VN_CPanel

BIZ-1 (LINUX-CP)
  • 4 GB Dung lượng lưu trữ
  • 60 GB Băng thông/Tháng
  • 5 FTP Account
  • 5 MySQL
  • 5 Addon domain
  • 5 Subdomain
  • 10 Alias/Park Domain
  • 40 Email POP3/webmail