Hosting Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Hà Lan

BIZ-1 (Hosting LXO)

4 GB Disk Space, 60 GB Transfer, 5 FTP Account, 5 Addon domain, 10 Subdomain, 5 MySQL, 10 Alias/Park Domain, 30 Email POP3/webmail

BIZ-2 (Hosting LXO)

5 GB Disk Space, 80 GB Transfer, 5 FTP Account, 5 Addon domain, 20 Subdomain, 12 MySQL, 10 Alias/Park Domain, 30 Email POP3/webmail

BIZ-3 (Hosting LXO)
  • 7 GB, Băng thông/Tháng: 100 GB, FTP Account: 8 Dung lượng lưu trữ
  • 8, Addon domain: 15, Subdomain: 15, Alias/Park Domain: 18 MySQL
  • 50 Email POP3/webmail
BIZ-4 (Hosting LXO)

10 GB Disk Space, 150 GB Transfer, 12 FTP Account, 12 Addon domain, 20 Subdomain, 12 MySQL, 20 Alias/Park Domain, 50 Email POP3/webmail