Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của bạn tại kho kiến thức, bạn có thể gửi một ticket bằng cách chọn phòng ban phù hợp phía dưới.


 Technical Support

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

 Kinh doanh

Bất cứ yêu cầu nào về mua dịch vụ/Sản phẩm đều được giải thích và hiểu rõ nhất khi bạn cần

 Khẩn cấp

Những vấn đề khẩn cấp khác đều được gửi tại đây

 NOC

Phát triển, đảm bảo hạ tầng luôn ổn định mọi lúc, mọi nơi