Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Cấu hình
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn loại tiền tệ:

1) 8192MBRAM150GBSSD - 8192 MB RAM,150 GB SSD,5.00 TB BW, without cPanel, unmanaged (root access)

Secure Transaction Mẫu yêu cầu này được cung cấp tại khu vực bảo mật giúp ngăn cản sự gian lận trong địa chỉ TP hiện tại của bạn (3.227.240.143) bị đăng nhập.